Собственик и доставчик на онлайн магазин FelixDogs е фирма ЗООБУТИК ФЕЛИКС ЕООД.

Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, молим да се запознаете със следната информация:

Доставчик: ЗООБУТИК ФЕЛИКС ЕООД
Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Люлин, бул. “Луи Пастьор”, блок 122, вход Б, партер
Адрес на упражняване на дейността: област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Люлин, бул. “Луи Пастьор”, блок 122, вход Б, партер
Адрес за кореспонденция: област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Люлин, бул. “Луи Пастьор”, блок 122, вход Б, партер

Email: felixdogs@abv.bg
моб. +359878249592
ЕИК 207577790

1. Дейност
Настоящите oбщи условия важат за всички поръчки и доставки между FelixDogs, София, България (наричан по-долу FelixDogs) и клиентите на неговия интернет магазин www.FelixDogs.com.
2. Процедура на поръчване, сключване на договор, ограничения в количествата
1. Как се поръчва
o FelixDogs предлага на клиентите си обширен асортимент от артикули, свързани с грижата за домашните любимци. Чрез кликване върху продуктите или върху обозначенията им клиентът получава достъп до подробна информация за съответния продукт като например начин на употреба, размер. След посочване на желаната бройка и кликване върху символа за покупка продуктът е поставен във виртуалната количка за пазаруване.
o С кликване върху бутона „количка“, позициониран в горната дясна част на интернет магазина, клиентът отваря подстраница, чрез която може по всяко време да провери кои продукти се намират в неговата виртуална количка и при необходимост да направи желаните промени.
o Ако клиентът пожелае да финализира пазаруването, може да премине към следващата стъпка посредством бутона „Финализиране“. Вече регистрирани клиенти могат да въведат потребителското си име и парола, за да използват автоматично своите запаметени данни. Алтернативно потребителят може да се регистрира и като нов клиент и да създаде свой потребителски профил, или да продължи пазаруването без потребителски профил. В този случай клиентът трябва да въведе на следващата страница адреса си и необходимите за фактурата данни.
o Чрез кликване върху бутона „Финализирай поръчката“ клиентът достига до „Преглед“ – предпоследната стъпка в процеса на поръчване. Тук клиентът получава сборна информация за поръчката си с посочена цена (с включена регламентирана ДДС ставка), както и информация за условията на доставка и транспортните разходи.
o Поръчката се финализира посредством кликване върху бутона „Финализирай“. С тази стъпка поръчката става обвързваща.
2. Сключване на договор
Продуктите, които се намират на интернет страницата в онлайн магазина служат за визуализация и не представляват обвързваща оферта за продажба. Завършвайки процеса на поръчване с натискане на бутона „Финализирай“, клиентът от своя страна изпраща обвързващо предложение за сключване на договор за продажба. Непосредствено след това клиентът получава електронно съобщение с автоматично потвърждение за получаване на поръчката (потвърждение на поръчката). Това потвърждение на поръчката все още не представлява приемане на предложението за сключване на договор. Договорът с FelixDogs се счита за сключен едва след като служител на онлайн магазина се свърже с клиента, за да потвърди направената от него поръчка и уточни условията за плащане и доставка.
3. Сключване на договор при авансово плащане
Като изключение от точка 2.b., при избор на метод на плащане „авансово плащане“ договорът се счита за сключен още с изпращането на информацията за плащане от FelixDogs. Тази информация за плащане се изпраща на клиента в рамките на 24 часа след постъпване на неговата поръчка. Потвърждението за получаване на поръчката (потвърждение на поръчката) не представлява информация за плащане. При авансово плащане стойността по фактура става дължима с получаването на информацията за плащане и следва да бъде платена в рамките на 7 дни след получаването на същата посредством банков превод по някоя от посочените в точка 8.2. банкови сметки. Определяща за спазването на срока на плащане е датата на постъпване на фактурираната сума в нашата банкова сметка. Ако след изтичането на 7 дни не е постъпило плащане в посочените в точка 8.2. банкови сметки, поръчката на клиента се анулира автоматично.
3. Цени и транспортни такси
1. Цени
Всички цени съдържат законово регламентираната ДДС ставка и други съставляващи ги части, без евентуалните транспортни такси.
2. Транспортни такси
FelixDogs изпълнява доставки с минимална стойност 10,00 лева (без включени транспортни такси). На територията на България доставката е безплатна при стойност на поръчката над 150,00 лева и е до офис на куриерска фирма „Еконт“ . При стойност на поръчката под 150,00 лева доставката е за сметка на купувача.

FelixDogs доставя продукти единствено на потребители.
Ако изрично не е посочено друго, доставката се извършва в срок до 5 работни дни.
В случай, че FelixDogs не може да достави поръчан продукт, тъй като не по своя вина не е получил съответната стока от свой доставчик, той може да се откаже от изпълнение на договора. В този случай FelixDogs следва незабавно да уведоми клиента и да му предложи сходен продукт. Ако няма налични съпоставими продукти или клиентът не желае доставка на сходен продукт, FelixDogs незабавно възстановява направените от клиента разходи, ако има такива платени предварително.
В рамките на ЕС доставката не се обмитява.
Ако доставените продукти са с причинени по време на транспорта дефекти, е необходимо клиентът да уведоми по възможност незабавно нашия отдел за връзка с клиентите. Така FelixDogs получава възможност да рекламира дефектите пред извършилото доставката дружество или пред застрахователната фирма. Ако клиентът не уведоми за настъпилите при транспортирането дефекти, то това не накърнява по никакъв начин неговото законово регламентирано право на рекламация.
За да изпълни поръчката по възможно най-добър начин, FelixDogs предоставя електронния адрес и телефонния номер на клиента на съответния доставчик. Препращането на тази информация е неотменна съставна част на договорните отношения с FelixDogs. В това отношение клиентът няма право на избор, респективно на възражение.
5. Запазване на правото на собственост
Стоката остава собственост на FelixDogs до пълното ѝ заплащане. Преди прехвърлянето на правото на собственост не се разрешава залагане, използване като гаранция спрямо трети лица, преработка или видоизменяне на продуктите без съгласието на FelixDogs.
6. Право на отказ
Клиентите имат право да се откажат от закупената стока в рамките на 14 дни. Клиент е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която не може да се причисли нито към неговата търговска, нито към самостоятелната му професионална дейност. Правото на отказ или липсата на такова се регламентира чрез посочените по долу правила.

Информация за упражняване на правото на отказ

Право на отказ
Вие имате право да се откажете от настоящия договор в четиринадесет-дневен срок, без да посочвате причини за това. Срокът на право на отказ е четиринадесет дни от датата на приемане на последната доставена стока от Вас или от посочено от Вас трето лице, различно от доставчика.
За да приложите правото си на отказ, е необходимо да ни уведомите (FelixDogs, София, България; support@felixdogs.com) посредством изрична декларация (имейл) относно Вашето решение да се откажете от договора. Декларацията е в свободен текст.
За да използвате правото си на отказ е достатъчно да изпратите уведомлението за отказ преди изтичане на посочения по-горе срок.

Следствия от отказа
След Вашия отказ от договора, ние следва да Ви възстановим всички извършени към нас плащания, в това число и разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, възникнали поради избран от Вас различен от предлагания от нас изгоден стандартен начин на доставка), незабавно и най-късно в четиринадесет-дневен срок след получаване на Вашето уведомление за отказ от договора. За възстановяване на плащанията ние използваме начина на плащане, приложен от Вас при първоначалната транзакция, освен ако не съществува друга изрична уговорка. Връщането на продуктите става за сметка на клиента. Ние сме в правото си да откажем възстановяване на плащанията, докато не получим обратно стоката, която трябва да се върне към нас във вида, в който е получена – в оригинална търговска опаковка, без следи от употреба.
Вие следва да изпратите или да предадете обратно стоката незабавно и при всички случаи най-късно в четиринадесет-дневен срок от деня, в който сте ни уведомили за Вашия отказ от договора, на наш адрес:

ЗООБУТИК ФЕЛИКС ЕООД
(Доставчик на онлайн магазин FelixDogs)
До Ася Стоянова, област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Люлин, бул. „Луи Пастьор“, блок 122, вход Б, партер

Срокът е спазен, ако изпратите обратно стоката преди изтичането на четиринадесет дни от уведомлението.
Разходите по връщането на стоките са в зависимост от стойността на поръчката и се поемат от купувача.
Вие следва да заплатите стойността на евентуално обезценяване на стоките само в случай, че това обезценяване е настъпило вследствие на неправилно боравене с продукта по време на проверката на състоянието, свойствата и функциите му.

Изключения от правото на отказ
Правото на отказ не се прилага за стоки,
• които не се числят към стандартно произведените, а производството им е резултат на индивидуално зададени от потребителя критерии или е съобразено с неговите лични потребности, както и за бързоразвалящи се стоки или за такива с изтичащ срок на годност,
• с нарушена след доставката цялост на опаковката, които не са пригодени за връщане по здравословни или хигиенни причини,
• които поради характера си след доставката са се смесили необратимо с други продукти.

7. Гаранции и отговорност
В сила е законово регламентираното право на гаранция.

8. Начини на плащане
1. Начини на плащане/ само авансово плащане
Плащането може да се осъществи чрез банков превод или посредством услугата Пощенски Паричен Превод на ЕКОНТ АД. FelixDogs си запазва правото в отделни случаи или в зависимост от избрания от клиента начин на доставка да приема само някои определени начини на плащане.

9. Защита на личните данни
Уважаеми клиенти на FelixDogs,
Сигурността и поверителността на Вашите лични данни при посещение в сайта ни, са изключително важни за нас и ние сме взели необходимите мерки, за да съхраним личната Ви информация, съобразявайки се с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.
Какви лични данни обработваме?
За да можем да обработим и изпълним заявките на нашите клиенти, сайтът www.FelixDogs.com приема и обработва следните данни:
– Имена
– Име на фирма
– Булстат
– Адрес за доставка
– E-mail адрес
– Телефон
Фирма ЗООБУТИК ФЕЛИКС ЕООД, собственик на www.FelixDogs.com запазва и използва тези данни по следния начин:
– Имена/ име на фирма, адрес за доставка и телефон за връзка: Запазваме и препращаме към куриерска фирма „Спиди”, с която имаме сключен договор за извършване на куриерски услуги за гр. София и страната. Вие можете да получите телефонно обаждане или SMS с информация за ден и час на доставка.
Съгласието за предоставяне на тези данни на куриерската фирма, е неотменна част от договорните отношения с ЗООБУТИК ФЕЛИКС ЕООД. Повече информация относно условията за доставка можете да получите от Общите условия, раздел Доставка.
– За издаването на документ за Вашата покупка – фактура, стокова разписка, т.н. ЗООБУТИК ФЕЛИКС ЕООД използва тези данни, като ги въвежда в използваната система за обработка на данни и фискална информация.
– E-mail адрес: Сайтът www.FelixDogs.com изпраща на своите клиенти потвърждение за направената поръчка, която съдържа информация за поръчаните артикули, тяхната стойност с добавен ДДС, както и сума за доставка, ако има начислена.
При избиране на опция „Поръчка без регистрация”, след предоставяне на име, телефон и E-mail, служител на ЗООБУТИК ФЕЛИКС ЕООД ще използва тези данни, за да се свърже с потребителя и да уточни метода на доставка на поръчаните артикули.
Понякога можем да изпращаме Нюзлетър с информация за актуални промоции или нови продукти. Опцията за получаване на Нюзлетър не е задължителна и можете да се откажете от нея.
Сайтът www.FelixDogs.com автоматично събира вашият IP адрес с цел предотвратяване на измами (например злоупотреба чрез машинна или автоматизирана обработка).
Стандарти за сигурност
При трансфера на данни използваме т.нар. SSL – система за сигурност (Secure Socket Layer). Това е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител). Личните ви данни, като имена, адрес, телефон, достигат до нашия сървър в неразбираем за неупълномощени лица код. Предаваната през такава връзка информация, е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.
Това, че данните ви се предават кодирани, може да се установи от наличието на изображение на катинар в статус-линия на вашия браузър, непосредствено преди името на нашия сайт.
Уеб анализ
Google Analytics
Този уебсайт използва Google Analytics – услуга за уеб-анализи на Google Inc. (Google). Google Analytics използва т.нар. бисквитки – текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и осъществяват анализа на употребата на сайта. Събраната с бисквитките информация за вашата употреба, по правило се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случаи на активиране на IP-анонимизацията за тази уеб страница, вашият IP-адрес се съкращава предварително от Google в рамките на държавите-членки на ЕС и на други държави, ратифицирали договора за Европейската икономическа зона. Вашият пълен IP-адрес се предава само в извънредни случаи на сървър в САЩ, където се съкращава. Google използва тези данни по поръчка на собственика на този уебсайт, за да анализира вашия начин на ползване, за да подготви доклади за активността в уебсайта и да изпълни други, възложени му от собственика услуги, свързани с използването на сайта и на интернет.
Препратеният от вашия браузър в рамките на Google Analytics IP-адрес не се свързва с други данни на Google. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки посредством съответната настройка в софтуера на вашия браузър. Обръщаме внимание обаче, че в този случай евентуално няма да можете да използвате в пълен обхват всички функции на този уеб сайт.
Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с вашето ползване на сайта данни (включително и IP-адресът ви) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате съответната приставка за вашия браузър.
Google Ads
Сайтът използва Google Remarketing – услуга на Google за публикуване на обяви в интернет. За тази цел събира информация в анонимизирана форма за вашето поведение по време на сърфирането ви в нашата уеб страница и се съхранява в компютъра ви с помощта на бисквитки – текстови файлове. На база на информацията, събрана с бисквитките, други фирми, включително и Google, показват реклами на техните сайтове в интернет. Можете да деактивирате това използване на бисквитки от Google, като кликнете на следния линк: Google линк за уреждане на заявки: https://policies.google.com/privacy
Facebook приставки (бутон „Споделяне”)
Можете да разпознаете приставките на Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ чрез логото на Facebook или чрез бутон „Споделяне”. За общ преглед на Facebook приставките, моля натиснете тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins . Когато използвате нашите онлайн услуги, приставката създава директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook се информира, че използвате нашите онлайн услуги с вашия IP-адрес. Когато кликнете върху бутон „Споделяне”, докато сте влезли във вашия Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашите онлайн услуги с вашия Facebook профил. След това Facebook може да свърже използването на нашите онлайн услуги с вашия потребителски акаунт. Бихме искали да заявим, че ние, като доставчик на онлайн услугите, не получаваме никакви известия за съдържанието на предадените данни и тяхното използване от Facebook. За повече информация, моля, вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook на следния линк: https://www.facebook.com/policy.php . В случай, че не искате да разрешите на Facebook да свърже използването на нашите онлайн услуги с вашия потребителски акаунт във Facebook, моля излезте от потребителския си акаунт във Facebook.
Линкове към други уеб страници
Сайтът www.FelixDogs.com може да съдържа линкове към други уеб страници. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. За нелегални, непълни или липсващи указания, както и за вреди, причинени от наличието или неналичието на такава информация, отговорност носи доставчикът на уеб страницата, към която сте били препратени. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница.
Преглед на личните ви данни
Винаги можете да преглеждате, обработвате или изтривате личните си данни в страницата https://www.FelixDogs.com/myaccount.php, след като влезете с имейл адрес и парола. В случай, че забравите паролата си, на https://www.FelixDogs.com/enter.php можете да получите помощ за възстановяване на паролата. Този метод е напълно сигурен, дори и ако трети лица се опитват да получат достъп до личните ви данни, защото паролата се изпраща на имейл адрес, посочен от вас при регистрация в www.FelixDogs.com
Продължителност на съхранението на данни
Личните ви данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на нашите услуги. По-продължително съхранение на данните може да се наложи поради законови или правни наредби.
Право на информация и отказ
Имате право да поискате безплатна писмена информация относно лични данни, които са били запазени от фирма ЗООБУТИК ФЕЛИКС ЕООД (собственик и доставчик на сайта www.FelixDogs.com). След като получите тази информация, ние ще предприемем незабавно, доколкото е допустимо от закона, евентуални необходими корекции, запори или заличавания. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за бъдещо използване на личните ви данни. Имате право по всяко време да откажете личните ви данни да бъдат събирани и обработвани, както и да поискате същите да бъдат заличени, коригирани или блокирани. За тази цел е необходимо да изпратите имейл до ЗООБУТИК ФЕЛИКС ЕООД на адрес: felixdogs@abv.bg

Защита на личните данни във фирмата
ЗООБУТИК ФЕЛИКС ЕООД спазва стриктно Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е назначила лица, които да се грижат за защитата на личните данни в рамките на фирмата.
Всичките ни служители писмено са се задължили да спазват разпоредбите и указанията за защита, сигурност и тайна на личните данни.
ЗООБУТИК ФЕЛИКС ЕООД.
Май, 2018г.

10. Собственик на онлайн магазина
ЗООБУТИК ФЕЛИКС ЕООД
София, жк. Люлин 10, бл. 122
представлявано от Ася Асенова Стоянова
Общи условия за ползване от 1.11.2023 г.

Инструкции за изхвърляне и опазване на околната среда
Инструкции за изхвърляне на батериите

Длъжни сме да Ви уведомим, че според правилата и законите за изхвърляне на използваните и ненужни батерии, Вие сте длъжни да предадете обратно използваните батерии на подходящите за това места, за да бъдат рециклирани. Батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, запознайте се с локалните условия за изхвърляне на ненужните батерии, изхвърлете на специално предназначените за това места или върнете безплатно в магазина, от който сте купили съответния продукт. Батериите към уреди закупени от нас, можете да върнете или пратите по пощата на адреса посочен по-долу:

ЗООБУТИК ФЕЛИКС ЕООД
(доставчик на онлайн магазин FelixDogs)
До Ася Стоянова, област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Люлин, бул. „Луи Пастьор“, блок 122, вход Б, партер

Значение на символите върху батериите
Батериите са обозначени със символ, на който е изобразена зачеркната кофа за боклук (виж картинката). Това означава, че батериите не трябва да бъдат изхвърляни в кофата за боклук. Батерии, които съдържат живак повече от 0,0005 % спрямо масата, кадмий повече от 0,002 % спрямо масата или олово повече от 0,004 % спрямо масата, са означени под специфичния символ като опасни вещества, както следва –
– Cd (=батерията съдържа кадмий),
– Hg (=батерията съдържа живак)
– Pb (=батерията съдържа олово).

Инструкции за изхвърляне на електроуреди
Електроуредите не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля изхвърлете на специално предназначените за това места, според локалните условия за изхвърляне.

Инструкции за опаковката
Ние спазваме задълженията си според на наредбата за отпадъци и сме назначили отделна фирма, отговорна за управление на дейностите по отпадъците и тяхното отстраняване.

Всички поръчки се предават обикновено в рамките на 24-48 часа до нашия диспечерски център. Ако продуктите са налични, Вашата поръчка ще пристигне в рамките на 5 работни дни при Вас.

В България нашият доставчик е ЕКОНТ. Моля, обърнете внимание, че разпределянето на пакетите е автоматичен процес и не може да бъде повлиян от клиент или от служител на FelixDogs.

Благодарим за Вашето разбиране!